Imprimir

"Innovació i Creativitat per a l'Educació" és la meva iniciativa autònoma, sota la qual estic desenvolupant actualment la meva carrera professional. La iniciativa vol desenvolupar una aproximació global sobre l'educació amb la implementació d'un recull de millores basades en una nova concepció de l'acció educativa.

Innovació més enllà dels models educatius imposats. Creativitat per tal de repensar l'acció educativa i trobar noves maneres d'afrontar els reptes. Educació com a pilar fonamental de la vida de qualsevol persona i les societats modernes.

 

Oportunitats més enllà dels possibles obstacles.  La Gent com el principal motor del canvi real. L'Esport com a veritable eina per a la inclusió. Inclusió com a principal pas per a la integració social. 

                          Serveis Inncredu

Intervencions educatives amb alumnes amb TEA (Transtorn de l'Espectre Autista)

 

Oferint recursos per millorar  l'autonomia dels infants en espais naturals i socials. 
Creant programes  d'interacció intensiva per tal de millorar les estratègies comunicatives.
Presentant eines de modulació sensorial per tal d'adequar les respostes dels infants a les situacions socials.
Implementant circuits sensorials a les escoles per tal d'optimitzar les oportunitats educatives. .
Desenvolupant programes de lideratge i estratègies de desenvolupament personal per a una millor integració social.

 

Drawing (5)

Intervencions educatives per alumnes amb risc d'exclusió social 

 

Desenvolupant programes de lideratge per a la formació futura i l'entrada al mercat laboral.
Millorant la integració social a través de programes esportius i estratègies d'aprenentatge. 
Ajudant al control emocional a través dels principies de l'Educació Física Emocional
Implementant Neuro EF iniciatives per a la millora de la salut integral.
Incrementant l'autoestima i la confiança personal a través de Programes d'Activitat Física.

 

Drawing (11)

 

Ajudant als professors d'EF en la implementació de programes d'Educació Física de Qualitat i planificació inclusiva. 

Promovent campanyes públiques i estudis acadèmics sobre l'EFQ entre els professors.
Ajudant a l'adeqüació de les sessions d'EF i la millora del compromís motriu durant les sessions.
Desenvolupant programes de lideratge adaptat a on l'EF és el fil conductor.
Generant plans d'EF per a la promoció de competències transversals entre les diferents matèries. 
Establint una visió de curriculum inclusiu per tal de millorar l'equitat entre els alumnes.

Drawing (9)


Implementant programes AICLE en anglès relacionats amb l'Educació Física.

 

Adaptant i implementant plans educatius en Educació Física i altres iniciatives pròpies de l'activitat física a l'anglès per tal de desenvolupar programes AICLE que millorin les oportunitats de l'alumnat d'aprenentatge d'una llengua estrangera de manera integrada. El servei emmarca tot el procés, des de l'adeqüació de la planificació fins a les reunions de seguiment de la posada en pràctica de les sessions, així com el suport específic a l'adaptació lingüística i les traduccions. Els professor d'EF tindran un suport fiable en la introducció del currículum d'EF seguint les seves pròpies pautes, independentment del seu nivell d'anglès inicial.

Drawing (10)

Oferint xerrades i conferències per a l'establiment d'accions i iniciatives específiques relacionades amb l'Educació Física i l'Esport.

 

El principal objectiu d'aquest servei és la promoció del coneixement sobre l'Educació Física per tal d'adaptar la matèria a la realitat dels alumnes; des de la discapacitat fins a l'exclusió social, així com altres necessitats particulars que pugin derivar-se. De moment estic duent a terme xerrades sobre l'adaptació de l'EF per alumnes amb Autisme accions senzilles per a la implementació dels principis de l'EFQ a les sessions; sense necessitat de canviar tota la programació de la matèria. Les conferències introdueixen casos pràctiques per tal de fer més visible la dimensió de la proposta i possibilitar la seva vivència en primera persona. 

Drawing (12)

Facilitació d'espais de lleure en educació física, per a infants, joves, adults i col·lectius de la tercera edat. 

 

Com a part d'un plantejament de vida saludable col·laboro amb organitzacions per tal de promoure iniciatives d'activitat física per a diferents col·lectius. Com afegitó promoc activitats de lleure per aquests mateixos grups d'edat, però amb una visió senzilla i agradable. Les activitats estan classificades dins d'una extensa gamma, des de sessions de gimnàstica de manteniment, recolzament a esdeveniments esportius, duent a terme intervencions en escoles i generant activitats de team building per a diferents organitzacions. Independentment del programa triat, aquest sempre va acompanyat de la documentació relacionada amb l'activitat, mostrant els objectius, temporització de l'activitat i recull/visió dels clients un cop acabada l'activitat. 

Drawing (13)