Des de l’educació especial fins a l’educació formal, en diferents àmbits com l’educació física i educació per la ciutadania.

Educació

Professor Educació Física 

 

Intervencions educatives en l’especialitat d’Educació Física en centre d’ensenyament d’educació secundaria obligatoria i de clicles formatius de grau mig i superior. 
Realització de programacions en base a principis competencials de l’alumnat i la integració de nova metodologia enfocada a la transformació social a través de l’Educació Física. 
Desenvolupament de competències en atenció a la diversitat dels alumnes, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial i lingüístic en llengua estrangera (anglès).

Facilitador d’oportunitats educatives 

 

Intervencions educatives per a col•lectius amb TEA (Transtorn de l’Espectre Autista).
Intervencions educatives per a col•lectius amb risc d’exclusió social.
Desenvolupament de plans de lideratge per a joves a través de l’Educació Física.
Implantació de programes AICLE en llengua Anglesa.
Assessorament, conferències i xerrades per a l’adaptació curricular en Educació Física.
Recolzament per als professors d’Educació Física per a l’implementació de l’Educació Física de Qualitat i inclusiva.

Terapeuta i inclusió d’alumnat amb TEA 

 

Intervencions educatives per a col•lectius amb TEA (Transtorn de l’Espectre Autista) a través del treball en contextos naturals i a domicili.
Treball de la comunicació a través de sistemes augmentatius, implantació de pautes conductuals i de regulació sensorial. Desenvolupant funcions d’assessorament i seguiment de programes esportius i d’activitat física per alumnat amb TEA i altres necessitats educatives especials

Professor Educació Física

 

Intervencions educatives en sessions d’Educació Física a 1r ESO, 3r ESO i Batxillerat.
Desenvolupament de sessions de lideratge per a joves a través de l’Educació Física.
Participació en juntes d’avaluació dels diferents cursos.
Generació de propostes d’adaptació curricular per alumnes amb NEE.
Col·laboració amb el projecte educatiu inspira’t de 3r ESO.
Membre del tribunal de treballs de recerca de Batxillerat i suport a la generació de pautes de recerca pel treball de recerca de Batxillerat.

Professor Educació Física

 

Intervencions educatives en període de pràctiques a ESO i Batxillerat.
Creació Unitat Didàctica “Leadership for All” per a la generació de pautes de lideratge en Educació Física.
Generació de propostes d’adaptació curricular per a alumnat amb qualificació de rendiment esportiu.
Inici de l’estudi “Educació Física de Qualitat a Catalunya, Promesa i Realitat”

Professor Educació per la Ciutadania

 

Intervencions educatives dins el projecte  “Atlas European Values” per a la promoció de la ciutadania Europea.
Sessions de treball des de la individualitat al sentiment de pertinença a una comunitat.
Contacte i participació del projecte Dalton de corresponsabilitat educativa professorat/alumnat.
Intervenció en altres centres educatius de Catalunya i Holanda.
Projecte promogut per la Comissió Europea a través de la International Education i la Universitat Ramón Llull (Blanquerna).

Professor Educació Física Especial (Autisme)

 

Cap del departament d’Educació Física i suport en teràpia ocupacional i sensorial.
Promotor i responsable de “Sports @ Gretton” (Activitats Extraescolars).
Fundador i impulsor del programa “Youth Leader Award Scheme”.
Membre dels programes esportius britànics “Youth Sport Trust” i “Get Set” de preparació dels JJ.OO de Londres 2012.
Implementació i adaptació dels programes d’Educació Física anglesos de primària i secundària (KS1-KS5).
Professor de Llengua Castellana en a primera etapa dins el programa MFL (Modern Foreign Languages) del centre escolar.