Tant a l’administració pública com a part de projectes iniciats per associacions sense ànim de lucre.

Intervenció comunitària, social i lleure educatiu

Intervencions comunitàries per a la transformació social

 

Des d’inncredu growing opportunities oferim serveis personalitzats de formació, intervenció, assessorament i acompanyament, per fer front als reptes quotidians i millorar la qualitat de vida de les persones.
Serveis d’inserció social per a generar oportunitats i noves realitats integratives per a la ciutadania.
Serveis d’inclusió educativa per dotar la comunitat d’eines per ajudar a tothom a desenvolupar les seves competències.
Serveis de formació per transmetre una nova visió de la intervenció educativa i transformar l’acció educativa a escala comunitària.

Inncredu

Intervencions esportives d’arrel comunitària (Befriender)

 

Suport a col·lectius joves amb diversitat funcional física i psíquica, malalties mentals, necessitats educatives especials i dependència a l’alcohol i a les drogues, a través de l’Educació Física i l’Esport.
Treball en instal·lacions esportives municipals, privades, al gimnàs de l’associació i en intervencions directes a nivell comunitari i a peu de carrer.

Responsable de seguiment educatiu (Keyworker)

 

Responsable de grup d’edat, realització de valoracionis educatives.
Seguiment educatiu tipus “one-to-one”.
Redacció d’informes de valoració de desenvolupament personal de l’alumnat.
Intervenció en diversos centres educatius de Cambridge: St Mathew’s Primary School, Queen Edith Primary School i St Luke’s Out of School Club.

Responsable d’activitats esportives i a l’aire lliure (Playworker)

 

Responsabilitats pròpies del monitoratge extra escolar amb l’organització d’activitats de lleure i esportives.
Membre de l’equip de treball del Kidscape Out of School Club del centre educatiu.
Desenvolupament d’activitats educatives individualitzades amb alumnat amb NEE.
Col·laboració amb l’àrea d’Educació Física del Centre educatiu.

Educador social en centre de menors

 

Intervencions socials i  educatives amb els joves interns del centre de menors Oriol Badia de la Generalitat de Catalunya a través del desenvolupament d’activitats quotidianes i físico esportives amb l’objectiu de millorar l’autoestima i reinserir-los a la societat.