De caràcter esportiu, cultural, social, per a a diferents col·lectius i amb la posada en acció de diferents activitats i programes.

Organització d'esdeveniments

 Tècnic esportiu del Servei d’Esports (secció activitats)

 

Tècnic responsable del Programa de Natació Escolar “Els primers a l’aigua” per garantir l’accés a les activitats aquàtiques.
Tècnic responsable del servei a entitats esportives per facilitar la organització d’esdeveniments esportius de la ciutat.
Responsable de la taula de mobilitat interdepartamental com a representant del servei d’esports de l’ajuntament.
Organització d’esdeveniments de gran format per a tot tipus de públic en relació directa amb les entitats esportives i escoles de la ciutat de Sabadell.
Desenvolupament de programes amb l’objectiu de millorar els serveis esportius d’aquesta secció.

Agustí Castillo ASC

Coordinador d’Activitats Programa Internacional

 

Desenvolupament del projecte “It’s more than rackets and balls” a través del qual es buscava la generació de dinàmiques de “teambuilding” i socialització per a la millora de les relacions interpersonals i intrapersonals dels i les joves tenistes professionals residents a l’acadèmia i pertanyents al programa internacional dual d’estudi i rendiment esportiu.
Aquest programa es duia a terme en dos formats: activitats anuals en relació amb l’escola ES International School i a l’estiu amb la generació d’esveniments i un gran ventall d’activitats de lleure per als visitants d’arreu del món.

Organització d’activitats corporatives i esdeveniments teambuilding

 

Organització d’activitats de team building, consultoria, organització convencions i reunions de feina per crear un impacte positiu en el personal a fi i efecte de generar compromís amb el lloc de feina. 
Creació d’experiències com a mitjà per aconseguir els objectius de les organitzacions a través del benestar i la felicitat dels participants.
O
rganització de vivències que connecten les necessitats de negoci i els assistents a través de les emocions i la participació activa, de les quals resulten activitats de team building i d’incentiu úniques.

Agustí Castillo OMET

Coordinador Esportiu (responsable d’esdeveniments i activitats puntuals)

 

Organitzció d’esdeveniments de petit i gran format d’arrel esportiva per a tot tipus de públic.
Organització de crossos escolars, jornades esportives i de promoció de l’esport i tot tipus d’activitat de suport a les diferents iniciatives lúdico recreatives de Sant Cugat del Vallès
Responsable de gestió i manteniment del material esportiu de l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom.